srenPon - Pet 08:00 - 17:00 +381 3690 338pharmaproduct.n@gmail.com

Proizvodnja

Proizvodni pogoni Pharma product-a su opremljeni savremenom opremom za proizvodnju tečnih sterilnih i nesterilnih farmaceutskih oblika.
Uz učešće visoko obrazovanog stručnog kadra Pharma product održava zahteve integrisanog sistema menadžmenta organizacije i neprestano investira u razvoj, novu opremu i savremenu tehnologiju proizvodnih prostora.

Proizvodni pogoni:
-Pogon za proizvodnju medicinskih sredstava
-Pogon za proizvodnju dijetetskih proizvoda
-Pogon za izradu galenskih lekova
-Fabrika lekova (sterilni i nesterilni tečni farmaceutski oblici)