Distribucija proizvoda

Proizvodi koje Pharma product proizvodi pripadaju:

  • Medicinskim sredstvima
  • Dijetetskim proizvodima
  • Galenskim lekovima
  • Preparatima opšte namene

Pa se, stim u vezi, distribuiraju na odgovarajući način. Oni se prvenstveno distribuiraju apotekama, ali i klinikama, bolnicama i domovima zdravlja, direktno ili preko veleprodaja.

Proizvodi se prvenstveno distribuiraju

Distribuira se direktno ili preko veleprodaja
Distribuira se direktno ili preko veleprodaja
Distribuira se direktno ili preko veleprodaja
Distribuira se direktno ili preko veleprodaja