features

Dijetetski proizvodi
– Sirup za povećanje otpornosti organizma
– Sirupi za ublažavanje simptoma prehlade

Medicinska sredstva
– LENS CARE® rastvor za održavanje mekoh kontaktnih sočiva
– Rastvori za kontaktna sočiva
– Nega kontaktnih sočiva
– Kaseta za kontaktna sočiva

Galenski lekovi
– Sterilni galenski lekovi
– Nesterilni galenski lekovi

Preparati opšte namene