Preduzeće Pharma product

Preduzeće Pharma product je osnovano 1992. godine u Beogradu, a 1993. godine je formiralo galensku laboratoriju za proizvodnju tečnih i polučvrstih farmaceutskih oblika. Ideja vodilja u osnivanju i razvoju laboratorije bila je “pomoć u magistralnoj izradi” apotekama, prvenstveno onim koje nemaju laboratorije.

Tako je Pharma product postao jedinstven po proizvodnji rastvora, naročito sterilnih, (Aqua purificata, Aqua purificata sterilizat, Sol.Acidi borici 3%, sterilis, Sol.Natrii chloridi 0,9%, sterilis) kao sirovina u magistralnoj izradi. Druga grupa proizvoda bili su sirupi na bazi biljnih ekstrakata.

Osnovni principi razvoja Pharma producta bili su:
– primena savremene opreme, izrađene od otpornih materijala, nerđajućeg čelika, sa zatvorenim sistemom rada i
– učešće obrazovanog visoko stručnog kadra za proizvodnju lekova.

Nosioci proizvodnje su doktor nauka, primarijus, specijalisti za izradu lekova i diplomirani farmaceuti, a zaposlene čine i farmaceutski tehničari i pomoćno osoblje. Ipak, PHARMA PRODUCT neguje porodični biznis pa je tako starija ćerka diplomirala na fakultetu za menadžment, a mlađa budući specijalista za izradu lekova.

Pharma product se uključuje u prilagođavanje i usaglašavanje s evropskim zakonodavstvom. Osnovu usaglašavanja propisa u proizvodnji lekova s evropskim zakonima, čini primena principa dobre proizvođačke prakse, u cilju dobijanja proizvoda propisanog kvaliteta. Shodno vrstama proizvoda u Pharma product-u je 2011 godine uveden sistem menadžmenta kvalitetom. Uvedeni su internacionalni standardi ISO 9001, 14001, 13485 i HACCP, a 2014 i CE znak za LENS CARE jedini domaći registrovan rastvor za sočiva kod nas.

Pharma product neprestano investira u sopstveni proizvodni i poslovni prostor. Trenutno je u završnoj fazi opremanja pogona za proizvodnju sterilnih lekova u obliku rastvora.

Naša lokacija

Koste Glavinića 2, Beograd

Tel: 011/3690 338
Fax: 011/2653 177
Web: www.pharmaproduct.co.rs
Email: pharmaproduct.n@yahoo.com
pharmaproduct.n@gmail.com

Slike proizvoda