srenPon - Pet 08:00 - 17:00 +381 3690 338pharmaproduct.n@gmail.com

O nama

Pharma product je definisao svoju misiju, viziju i ciljeve, u skladu sa politikom kvaliteta i bezbednosti proizvoda.

Pharma product je porodična firma osnovana 1992. godine u Beogradu, a 1993. godine je formirana galenska laboratorija za proizvodnju tečnih farmaceutskih oblika (sterilni rastvori i sirupi na bazi biljnih ekstrakata). 

Pharma product je dobio dozvolu za proizvodnju medicinskih sredstava 2008. godine , a biljni sirupi su 2012. godine upisani u bazu dijetetskih proizvoda. U julu 2020. godine Pharma product je dobio dozvolu za proizvodnju lekova (sterilnih i nesterilnih tečnih farmaceutskih oblika).

Osnovni principi razvoja Pharma product-a su:

- primena savremene opreme, izrađene od otpornih materijala, nerđajućeg čelika sa zatvorenim sistemom rada i
- učešće visoko obrazovanog stručnog kadra (doktor nauka, primarijus, specijalisti farmaceutske tehnologije)
Primena savremene opreme100%
Učešće visoko obrazovanog stručnog kadra 90%
Iskustvo stručnog kadra95%
Kvalitet materijala100%

Misija, vizija i ciljevi

Pharma product je definisao svoju misiju, viziju i ciljeve, u skladu sa politikom kvaliteta i bezbednosti proizvoda.

Misija  Pharma product-a je unapređenje kvaliteta života i snabdevanje korisnika proizvodima vrhunskog kvaliteta koji su nastali kao rezultat primene znanja, stručnosti i iskustva visoko obrazovanog kadra u proizvodnji.

Vizija Pharma product-a je da Pharma product bude sinonim za kompaniju visokog standarda u proizvodnji sa prozivodima koji su prepoznatljivi po složenosti izrade, originalnosti u pogledu primene i pakovanja.

0
Stručan kadar
0+
Zadovoljni korisnici
0+
Naši proizvodi
0
Nagrade
Naši

Sertifikati

Pharma product  je 2012. godine kod sertifikacionog tela SIQ uveo inegrisani sistem menadžmenta kvalitetom.

Pharma product  je 2012. godine kod sertifikacionog tela SIQ uveo inegrisani sistem menadžmenta kvalitetom. Uvedeni su internacionalni standardi ISO 9001, za razvoj, proizvodnju i promet medicinskih sredstava i dijetetskih proizvoda, ISO 14001, za razvoj, proizvodnju i promet medicinskih sredstava i dijetetskih proizvoda, ISO 13485, za razvoj, proizvodnju i promet medicinskih sredstava: rastvor za pranje, ispiranje, dezinfekciju i čuvanje mekih kontaktnih sočiva, HACCP, za proizvodnju dijetetskih proizvoda, a od 2014. godine i CE znak za LENS CARE, jedini domaći registrovan rastvor za meka kontaktna sočiva. U martu 2022. godine Pharma product je dobio GMP sertifikat kojim se potvrđuje usaglašenost proizvodnje lekova (sterilnih i nesterilnih tečnih farmaceutskih oblika) sa Smerinicama dobre proizvođačke prakse i odnosi se na ceo postupak proizvodnje, kontrolu kvaliteta i puštanje serije leka u promet.

Pharma product neprestano investira u razvoj, novu opremu i savremenu tehnologiju sopstvenog proizvodnog i poslovnog  prostora. Registrovana je fabrika za proizvodnju lekova (sterilnih i nesterilnih tečnih farmaceutskih oblika), dobijen je GMP sertifikat o usaglašenosti proizvodnje lekova sa Smernicama dobre proizvođačke prakse, a trenutno je u toku faza registracije lekova.

Naši proizvodi

Dijetetski proizvodi

  • Sirup za povećanje imuniteta i apetita – AMARAPHARM®
  • Sirupi za ublažavanje simptoma prehlade – PHARMA SLEZ®
  • PHARMA EX®
  • PLANTAPHARM®
Kliknite ovde

Medicinska sredstva

  • LENS CARE® rastvor za meka kontaktna sočiva
Kliknite ovde

Galenski lekovi

  • Sterilni galenski lekovi
  • Nesterilni galenski lekovi
Kliknite ovde