srenPon - Pet 08:00 - 17:00 +381 3690 338pharmaproduct.n@gmail.com

LENS CARE®

rastvor za meka kontaktna sočiva koji se koristi za pranje, uklanjanje naslaga proteina i lipida, dezinfekciju, vlaženje i čuvanje svih vrsta mekih kontaktnih sočiva. To je puferovan i izotoničan rastvor Poloxamer-a 407, konzerviran sa 0,0001% Polyhexanid-a. LENS CARE® je jedini registrovan rastvor u Srbiji i okruženju.

Nega

kontaktnih sočiva LENS CARE® rastvorom

Nega sočiva sastoji se iz tri etape, zbog čega je ovaj rastvor sa tri funkcije tj. tri-u-jednom, a to su:

  • uklanjanje nečistoća (čišćenje)
  • uklanjanje lipida i proteina
  • dezinfekcija

Uklanjanje nečistoća

LENS CARE® rastvor štiti sočiva

LENS CARE® rastvor štiti sočiva, ne deluje štetno na oko, ne oštećuje sočiva i efikasno održava higijenu sočiva. Glavni sastojak za čišćenje je površinski aktivna materija – kopolimer etilenoksida i propilenoksida, Poloxamer 407 (BASF, Nemačka) odnosno Lutrol F 127 (ICI Surfactant, USA). Netoksičan je i nejonska je PAM, a čisti sočiva od proteinskih materija i solubilizuje lipide i druge naslage. Takođe se vezuje i za površinu sočiva i čini ga vlažnim i udobnim za nošenje.

Uklanjanje proteina

obuhvata proces cepanja molekula proteina

Potrebno je ispiranje sočiva obaviti rastvorom čiji je pH 6,6-7,8 a osmolaritet od 280-320 miliosmola/litru, kao što je LENS CARE®

Prisustvo konzervansa u LENS CARE® rastvoru održava zaštitu tokom čuvanja sočiva do 30 dana, ukoliko se sočiva ne nose. Klasični tradicionalni konzervansi, benzalkonijum hlorid i tiomersal, su se pokazali kao citotoksični i dovode do iritacije oka. LENS CARE® sadrži noviji dezinficijens poliheksanid (polihexanide).

Kaseta

za kontaktna sočiva

Svako pakovanje LENS CARE® rastvora sadrži kasetu za kontaktna sočiva.

Kaseta za sočiva je integralni deo dezinfekcionog sistema, ali se često zanemaruje od strane pacijenata. Mikroorganizmi mogu formirati biofilm na površini kasete koji postaje otporan na dezinfekciju i privlači druge bakterije i nečistoće. Podaci pokazuju da 40-55% kaseta je bakterijski kontaminirano, zbog čega se preporučuje menjanje najmanje na tri meseca, a optimalno na mesec dana.