srenPon - Pet 08:00 - 17:00 +381 3690 338pharmaproduct.n@gmail.com

Sertifikati

Pharma product je pre više od 10 godina implementirao i održava integrisani sistem menadžmenta kvalitetom, što potvrđuju sertifikati koje poseduje (ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485, CE znak, HACCP).

Takođe,  Pharma product poseduje GMP sertifikat kao potvrdu o usaglašenosti proizvodnje lekova sa Smernicama dobre proizvođačke prakse koji se odnosi na ceo postupak proizvodnje, kontrole kvaliteta i puštanje serije leka u promet.

Implementirani standardi