srenPon - Pet 08:00 - 17:00 +381 3690 338pharmaproduct.n@gmail.com

Aethanolum dilutum, 1000ml

razblaženi etanol (70%),1000ml

Aethanolum dilutum, 1000ml

Razblaženi etanol najbolje antiseptičko delovanje ispoljava u koncentraciji od 70%. Povećanjem koncentracije antiseptičko dejstvo slabi. Antiseptično delovanje ostvaruje denaturacijom ćelijskih membrana.

Koristi se i za dezinfekciju radnih površina, instrumenata i kože.

Alkoholne obloge koriste se za smanjenje povišene telesne temperature.

Etanol se upotrebljava kao protivotrov kod trovanja metanolom, jer kompetitivnom inhibicijom sprečava prevođenje metanola u formaldehid i dalje do mravlje kiseline.