Pharma product usluge

Pharma product u svom timu stručnjaka ima doktora nauka, primarijusa i specijaliste za izradu lekova koji svojim znanjem i iskustvom rešavaju mnoge probleme koji se javljaju u proizvodnji, naročito tečnih i polučvrstih farmaceutskih oblika. Usluge se odnose na sugerisanje i odabir odgovarajućih tehnoloških postupaka ili tehničke opremljenosti prostora u kome se proizvodnja obavlja.

Angažuje se na razvoju novih farmaceutskih oblika sa poznatim lekovitim supstancama kao i osavremenjivanju već postojećih farmaceutskih oblika. Isto tako učestvuje u izboru odgovarajućih pomoćnih materija i farmaceutskog oblika radi postizanja maksimalnog terapijskog učinka odabrane lekovite supstance, a u saradnji sa stručnjacima srodnih grana medicine. Takođe pruža usluge izrade tečnih i polučvrstih farmaceutskih oblika poznatog ili željenog sastava u većim količinama i specijalnim pakovanjima.

Osnovni principi razvoja Pharma producta su:

Primena savremene opreme, izrađene od otpornih materijala, nerđajućeg čelika, sa zatvorenim sistemom rada i učešće obrazovanog visoko stručnog kadra za proizvodnju lekova.!